Kwaliteit

We hebben het certificaat voor het branche keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg. Ons Kwaliteitssysteem Zorgboerderij is geëvalueerd en positief beoordeeld.
De Gezondheidskundige Dienst gaf ons het keurmerk ‘Zoönosen verantwoord bedrijf’. We hebben een AWBZ toelating van het CIBG van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Branche organisatie

We zijn aangesloten bij de vereniging van zorgboerderijen in het noorden BEZINN – 'Boer en Zorg in Noord Nederland' en maken hiermee deel uit van het netwerk van zorgboerderijen. We wisselen ervaringen uit en helpen elkaar bij het verbeteren van de kwaliteit van hulpverlening. De stichting BEZINN vormt het bestuur, behartigt onze belangen, beheert de financiën en is betrokken bij de plaatsing van deelnemers op zorgboerderijen.

STAGEPLAATSEN voor studenten

 • Op ons bedrijf is plaats voor stagiaires van MBO en HBO opleidingen. Hierbij denken we aan studenten van sociaal/pedagogische- en/of maatschappelijke opleidingen. Ze worden hier ingezet bij het begeleiden van kinderen en jongeren tijdens allerlei activiteiten. We zijn een door Calibris erkend leerbedrijf op het gebied van pedagogisch werk en maatschappelijke zorg (niveau 3/4).
 • We bieden stageplekken aan voor leerlingen van het speciaal onderwijs. We denken dan aan leerlingen van cluster 3 en 4 scholen die elders moeilijk plaatsbaar zijn. We werken samen met de school aan de doelen in het behandelingsplan van de school en de ouders.

 

 

LOGEEROPVANG voor kinderen / jongeren om het weekend

 • Wij waren eerder gastgezin voor de Logeerkring Drenthe en vangen al ruim vijftien jaar kinderen (van 6 tot 20 jaar) op uit gezinnen die hier om vragen. We hebben veel ervaring met kinderen en jongeren met ASS, AD(H)D, ODD en /of een verstandelijke beperking.
 • We bieden logeren aan voor kinderen of jongeren met een PGB (persoons gebonden budget) of ZIN (zorg in natura) in overleg met de ouders/verzorgers in weekenden en tijdens schoolvakanties. Daarbij ondersteunen we de persoonlijke verzorging, bieden we stimulerende begeleiding en vrijetijdsbesteding.

AMBULANTE BEGELEIDING aan jongvolwassenen

 • Doel hierbij is het zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij. Het gaat hierbij om zelfstandigheid op het gebied van werken, wonen, leren en zoeken naar zinvolle dagbesteding.
 • De ondersteuning is gericht op de zelfredzaamheid, persoonlijke verzorging, sociale contacten en inzicht geven in eigen mogelijkheden. Of  hulp bieden bij het compleet vastlopen in de leefsituatie.
 • De kracht, bekwaamheden en groeimogelijkheden van de jeugdige bepalen de hulpvorm. De hulp wordt bij voorkeur in de eigen thuissituatie geboden, het gezin en de gezinssituatie staan centraal.

 

DAGACTIVITEITEN voor kinderen, jongeren / jongvolwassenen

 • Spelen, creatieve- en sportieve activiteiten voor (jonge) kinderen, oefenen van sociale vaardigheden, trainen van de zelfredzaamheid
 • Werkzaamheden op de boerderij zoals beesten voeren, stal uitmesten, erf netjes houden, hekken en heiningen onderhouden, schilderen
 • Tuinwerkzaamheden zoals spitten, wieden, bemesten, sproeien, zaaien, oogsten, gras maaien, hout hakken en werken in de tuin en de kas
 • Huishoudelijk werk in en om het woonhuis zoals ramen wassen, stofzuigen, vloeren dweilen, wassen en strijken, poetsen en bedden opmaken
 • Kantine werkzaamheden zoals zorgen voor koffie en thee, cake of koek bakken, de lunch verzorgen, tafel dekken, afwassen en boodschappen doen