AMBULANTE BEGELEIDING aan jongvolwassenen

  • Doel hierbij is het zo zelfstandig mogelijk leren functioneren in de maatschappij. Het gaat hierbij om zelfstandigheid op het gebied van werken, wonen, leren en zoeken naar zinvolle dagbesteding.
  • De ondersteuning is gericht op de zelfredzaamheid, persoonlijke verzorging, sociale contacten en inzicht geven in eigen mogelijkheden. Of  hulp bieden bij het compleet vastlopen in de leefsituatie.
  • De kracht, bekwaamheden en groeimogelijkheden van de jeugdige bepalen de hulpvorm. De hulp wordt bij voorkeur in de eigen thuissituatie geboden, het gezin en de gezinssituatie staan centraal.