Kwaliteit

We hebben het certificaat voor het branche keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ van de Federatie Landbouw en Zorg. Ons Kwaliteitssysteem Zorgboerderij is geëvalueerd en positief beoordeeld.
De Gezondheidskundige Dienst gaf ons het keurmerk ‘Zoönosen verantwoord bedrijf’. We hebben een AWBZ toelating van het CIBG van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.


Branche organisatie

We zijn aangesloten bij de vereniging van zorgboerderijen in het noorden BEZINN – 'Boer en Zorg in Noord Nederland' en maken hiermee deel uit van het netwerk van zorgboerderijen. We wisselen ervaringen uit en helpen elkaar bij het verbeteren van de kwaliteit van hulpverlening. De stichting BEZINN vormt het bestuur, behartigt onze belangen, beheert de financiën en is betrokken bij de plaatsing van deelnemers op zorgboerderijen.